Foto oversikt per baby

(Oppfølgingssiden blir oversatt senere)

Baby 1

17+2 uker svangerskapsalderen

Baby 2

14+6 uker svangerskapsalderen

Baby 3

12+3 uker svangerskapsalderen

Tweeling 4

Twins, 16+6 uker svangerskapsalderen

Baby 5

9+3uker svangerskapsalderen

Baby 6

Over 23 uker svangerskapsalderen

Baby 7

Over 21 uker svangerskapsalderen

Baby 8

16 uker svangerskapsalderen

Baby 9

13+5 uker svangerskapsalderen

Baby 10

35 uker svangerskapsalderen

© Det er ikke tillatt å kopiere og bruke disse bildene andre steder, bortsett fra etter min skriftlige tillatelse.